Actie

Introtekst Sociale Actie

 Vincent de Paul Center Nederland is actief op drie terreinen:

Onder Sociale Actie verstaan wij activiteiten voor mensen die directe hulp of ondersteuning nodig hebben op materieel of op sociaal vlak.  

Het zijn de activiteiten die Vincent de Paul in de 17e eeuw samenvatte onder de titel: caritas - liefdewerk. Nu noemen wij het sociale actie of maatschappelijke inzet.

 Zie voor actuele projecten in uitvoering onder de betreffende knoppen.