Mijn Kijk op het Leven

Mijn Kijk op het Leven’ is een project voor het verkennen van de eigen levensbeschouwelijke oriëntatie.

Het project is gebaseerd op het model ‘Tussen Naam & Identiteit’ een model voor geestelijke begeleiding. Drie basisbegrippen vormen de grondslag van het model:
-          ruimte:
            hoe ervaar ik de ruimte waarin ik leef en welke is mijn plaats daarin?
-           tijd:
            hoe ervaar ik de tijd waarin ik leef en wat is daarin mijn ontwikkeling?
-           transcendentie:
            wat is voor mij belangrijk in het leven en hoe geef ik daaraan gestalte?
In individuele of groepsbijeenkomsten worden deze en aanverwante vragen nader verkend en vorm gegeven.