Podiumgesprekken i.s.m. Huis van Compassie

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Religie en levensbeschouwing een expliciete plaats geven in het publieke debat, is het doel van de podiumgesprekken.

Het uitgangspunt hierbij is het leveren van een waardevolle bijdrage aan de zoektocht naar verdieping en verbreding van perspectief en visie, om het eigen leven en ons leven in de samenleving terecht te laten komen.

Vertegenwoordigers van uiteenlopende tradities, wetenschappers en ervaringsdeskundigen worden uitgenodigd om over een actueel thema met elkaar en met de deelnemers in gesprek te gaan, onder leiding van een gespreksleider.

De podiumgesprekken vinden 3 maal per jaar plaats te Nijmegen en worden georganiseerd in een samenwerkingsverband van  Het Huis van Compassie, de Raad voor Levensbeschouwing en Religie Nijmegen, Vincent de Paul Center Nederland en Augustijns Centrum de Boskapel.

2018 - 2019

Dit jaar staat de Gulden Regel in het middelpunt: behandel de ander als jezelf.

In de Vredesweek 19 septmber 2018 houden we ons aan het thema van Pax - zie de flyer - René ten Bos, denker des vaderlands houdt een voordracht in de Boskapel.

25 februari 2019 is het Podiumgesprek in de Studentenkerk 'Hoe werken oud en jong aan vrede?' met medewerking van het campusstudentenkoor Veelstemmig en Jan Jaap van Oosterzee die ons begeleidde samen met Eva Mertens studentenpastor.

 

2017 - 2018

3 podiumgesprekken in het teken van KLIMAATVERANDERING ze gaan over: klimaatverandering en zingeving/spiritualiteit en klimaatverandering en klimaatverandering en ik?

Maandag 18 september 2017 - 20 uur een Podiumgesprek met Paul de Blot SJ zie flyer in de Boskapel Graafseweg 276 Nijmegen

Dinsdag 6 februari 2018 - 20.00 uur geven we het podium aan Dr. Annick de Witt. In deze dynamische lezing stelt zij dat diepgewortelde problemen als klimaatverandering een andere aanpak en manier van denken vergen. Hoe komen we tot werkelijke ‘systeemverandering?’

Dinsdag 17 april 2018 - volgt

 

2016 - 2017

15 mei 2017 (flyer)

3de Podiumgeprek van het jaar 2016 - 2017 over polarisatie. Burgemeester Bruls is gastspreker voor een Podiumgesprek over Nijmegen. Is er polarisatie in Nijmegen en hoe gaan we daarmee om. Hoe staan wij er voor in Nijmegen? Hoe verbinden we in Nijmegen mensen van allerlei afkomst met elkaar om zo een daadwerkelijk ‘open’ samenleving te zijn waar COMPASSIE en MENSWAARDIGHEID centraal staan.

 14 februari 2017 (flyer)

Dr. Marcel Becker, universitair docent ethiek aan de RU in Nijmegen, is de inleider van het Podiumgesprek over polarisatie en ethiek. Lees de samenvatting van zijn inleiding en zie een foto van de zaal

19 september 2016
Podiumgesprek (verslag) in de Vredesweek 2016 Vrede verbindt!
Klaas van Egmond in de Boskapel, Graafseweg 276, Nijmegen

2015 - 2016

16 februari 2016
Podiumgesprek (verslag) Gastvrijheid (flyer) in de Al Moslimin Moskee, Klimopstraat 15 in Nijmegen

7 oktober 2015
Lees het verslag over Verbindende Communicatie van het Podiumgesprek in het Huis van Compassie Nijmegen met de ondertitel: 'Geweldloze communicatie tussen groepen in de samenleving' (flyer)
http://www.huisvancompassienijmegen.nl/2015/11/verslag-podiumgesprek-verbindende-communicatie/

3 juni 2015
Podiumgesprek met Huub Oosterhuis De Boskapel Nijmegen (flyer)

3 maart 2015
Podiumgesprek - de Vredesverklaring in de praktijk in het Huis van Compassie Nijmegen
medewerkeing van Toine van den Hoogen en Peter Reijers