Modules

 Module 1 Dienend Leiderschap en Vincentiaanse Waarden

 Hoofddocent: dr. Patrica M. Bombard  foto-bombard-2017.jpg        kloosterhotel-zin-foto.jpg

In deze module verkennen de deelnemers verschillende stijlen van dienend leiderschap en stellen ze zich de vraag: wat is mijn persoonlijke wijze van leiden en dienen? Over welke registers beschik ik, hoe combineer ik ze en hoe zet ik ze duurzaam in? Wat past het best in de context van mijn eigen situatie en organisatie? En daarbij de vraag: wat zijn mijn eigen inspiratiebronnen en hoe ga ik ermeeverder?

Deze module wordt gegeven door dr. Patricia M. Bombard, directeur van het Hay Project Vincent on Leadership van de DePaul University in Chicago USA. De deelnemers worden vertrouwd gemaakt met begrippen, zoals servant leadership, inclusief handelen, emotionele intelligentie, polarity management, common good, ethics of compassion.

Hoe vertaal je deze termen in je eigen leef- en werksituatie? We gebruiken materialen van het Hay-project in combinatie met literatuur van Robert Greenleaf, grondvester van dienend leiderschap, en teksten van Vincent de Paul, Frans priester 17e eeuw.

 Trefwoorden: dienend leiderschap, leiderschapsstijlen en -technieken, persoon & context, sustainability,

 

Module 2        Dienend Leiderschap en levensverhaal

 Hoofddocent: prof. dr. Tjeu van Knippenberg  img_6595-tjeu.jpg  img_6592-(003)-aan-tafel.jpg   img_6603-nathalie-en-albaer.jpg

Deelnemers richten zich in deze module op de relatie tussen levensverhaal, waardeoriëntatie en dienend leiderschap. Wat zijn de verhaallijnen in mijn leven en werken? Wat inspireert me, wat zijn mijn kernwaarden? Wat betekent dat voor mijn aanwezigheid op het werk, in mijn organisatie, in de wereld, in mijn leiderschap? Hoe luister ik naar het levensverhaal van anderen en zet ik mijn inzichten creatief en dienend voor hen in?

 Belangrijke begrippen zijn onder meer: tijd, ruimte en transcendentie, richting, verband en grond,  verandering en bestendigheid,  individuatie en participatie, autonomie en heteronomie. Met behulp van deze termen krijgen we inzicht in het levensverhaal dat op zoek is naar identiteit als het variërende antwoord is op de vraag ‘wie ben ik?’, ‘wie is de ander?’

 We gebruiken het model Tussen naam en identiteit van Tjeu van Knippenberg, in combinatie met Dienend Leiderschap van Robert Greenleaf en kernwaarden van Vincent de Paul.

 Trefwoorden: levensverhaal, waardeoriëntatie, betekenisgeving, mensbeeld, luisteren & dienen.

 

 Module 3        Dienend Leiderschap en Samenleving

 Hoofddocent: dr. Jos Roemer  pasfoto-jos.jpg          toine-als-docent.jpg            
 

Deelnemers werken in deze module aan de verdieping en herijking van hun wereldbeeld en maatschappijvisie. De samenleving is voortdurend in beweging. Nieuwe verschijnselen en ontwikkelingen worden met nieuwe termen benoemd: multiculturele samenleving, postmoderne samenleving, netwerksamenleving, informatiesamenleving, secularisering, globalisering, digitalisering, etc.

Er leven veel vragen die door alle veranderingen worden ingegeven. In deze module gaat het om ónze vragen. Hoe sta ik in het spanningsveld van voortdurende verandering? Wat betekent het voor mij, mijn werk en mijn manier van samenwerken met anderen? Hoe ga ik om met traditie en moderniteit? En wat betekent het voor mijn spiritualiteit: wat is de impact van de moderne samenleving op mijn mensbeeld, Godsbeeld, kerkbeeld, wereldbeeld?

 Trefwoorden: samenleving, veranderingsprocessen, reflexive modernity, wereldbeeld, spiritualiteit.