Bevriende organisaties

Congregatie van de Missie Internationaal http://cmglobal.org/en/

Congregatie Dochters der Liefde van Vincent de Paul Internationaal http://filles-de-la-charite.org/

Vincentiaanse Familie Internationaal http://famvin.org/

The Hay Project van de dePaul Universiteit in Chicago http://leadership.depaul.edu/

Vincentius Vereniging Nederland http://www.vincentiusvereniging.nl/

Schuldhulpmaatje initiatief van de kerken in Nederland http://schuldhulpmaatje.nl/ 

Huis van Compassie Nijmegen http://www.huisvancompassienijmegen.nl/

Kledingbank Nijmegen http://www.kledingbanknijmegen.nl/

Antonius van Paduakerk Nijmegen - www.avpnijmegen.nl

Raad voor Levensbeschouwing en Religie Nijmegen - www.rlrnijmegen.nl

Augustijns Centrum de Boskapel - www.boskapel.nl

Titus Brandsma Instituut - www.titusbrandsmainstituut.nl

Centrum Ontmoeting in Levensvragen - COiL - http://ontmoetinginlevensvragen.nl/

Beweging van Barmhartigheid http://www.barmhartigheid.nl/ 

Vincentius Vereniging Nijmegen http://www.vincentiusnijmegen.nl/