Jaarverslagen

2019

Het voorwoord van jaarverslag 2019 begint zo:

Voor u ligt het jaarverslag 2019 van het Vincent de Paul Center Nederland – centrum voor sociale spiritualiteit. Opgericht in 2012 zijn we nu 7 jaar oud. Volgens de ontwikkelingspsychologie een scharnierleeftijd, (….) Wat zal deze leeftijd voor ons gaan betekenen?

Veel genoegen bij het lezen van Jaarverslag 2019

 

2018 

Uit het voorwoord van jaarverslag 2018: Op het spirituele werkterrein initieert Vincent de Paul, voortbouwend op de voorstellen van het Concilie van Trente van een eeuw eerder, diverse opleidings- en vormingsprogramma’s voor religieuzen; voor mannen en vrouwen die God willen dienen door kwetsbare mensen te dienen. Hij is actief in de ‘Parijse Kring’, een spirituele vernieuwingsbeweging, die een fris élan zoekt voor het grotendeels vastgelopen spoor van kerk en spiritualiteit.

Naar zijn voorbeeld werken we, zoals u zult lezen, in 2018 aan vorming en  sociale spiritualiteit. We wensen u veel genoegen bij het lezen van het Jaarverslag 2018.  

 

2017

Zoals in het voorwoord wordt gezegd, is 2017 het jaar waarin twee unieke gebeurtenissen – een grote en een kleine – worden gevierd. De grote is de viering van 400 jaar Vincentiaans charisma (1617-2017) en de kleine is het eerste lustrum van onze eigen organisatie (2012-2017).  Met veel dank en waardering voor de goede samenwerking met vele mensen en organsiaties wensen we ieder veel genoegen bij het lezen van het jaarverslag 2017

 

2016

Het jaarverslag 2016 staat op de website. Het is het vierde jaarverslag van Vincent de Paul Center Nederland. We wensen u veel genoegen met het lezen van het verslag.

2015

Het jaarverslag 2015 is een korte weergave van projecten en activiteiten van het afgelopen jaar.

Het is het derde jaarverslag van Vincent de Paul Center Nederland, centrum voor sociale spiritualiteit. Vanaf de oprichting in december 2012 zijn wij actief op drie terreinen: een marktplein voor sociale actie, een vormingsplein voor vorming & ontwikkeling en een studieplein voor studie & onderzoek.

2014

In het jaarverslag 2014 vindt u in vogelvlucht een overzicht van de projecten & activiteiten die we het afgelopen jaar hebben uitgevoerd.

 

2013

Lees verder…..