Vincent de Paul Center Nederland

                   werkplaats voor sociale spiritualiteit

 

 

 vincent-goede-verhouding.jpg

Vincent de Paul Center Nederland (sinds 2012) is een werkplaats voor spirituele ontwikkeling en sociale actie vanuit een brede Vincentiaanse spiritualiteit.

Doel

Vanuit een sociaal-christelijke levensbeschouwing wil het centrum een vernieuwende impuls geven aan het welzijn en de ontplooiing van mensen, aan het versterken van de gemeenschap en aan de kwaliteit van de leefomgeving.

Vincent de Paul

Bron van inspiratie is het sociaal-religieus erfgoed van Vincent de Paul (Frankrijk, 1581-1660), stichter van de Congregatie van de Missie, van de Congregatie Dochters der Liefde en inspirerende kracht van de brede Vincentiaanse Familie.

In het leven en werk van Vincent de Paul staan twee projecten centraal: missie en caritas. Missie: profetisch visioen van een wereld van waarheid, schoonheid en rechtvaardigheid. Caritas: effectieve wederzijdse hulp waar en wanneer dat nodig is. Zowel het grote visioen als de concrete hulp van alledag zijn motor voor ontwikkeling. Ze roepen motivatie, compassie en solidariteit in ons wakker. Deze goede krachten vormgeven en bundelen zijn de kwintessens van De Paul’s motto: `er is liefde genoeg maar slecht georganiseerd’.

Motivatie

Armoede en gemis zijn niet alleen van vroeger en ver weg maar ook van hier en nu. Niet iedereen kan delen in de welvaart (materiële armoede), eenzaamheid en isolement nemen toe (sociale armoede), geloof en zingeving staan onder druk (zingevingsarmoede).

Opzet

Het Vincent de Paul Center is actief op drie terreinen:

-           een marktplein voor sociale actie

-           een vormingsplein voor sociale en spirituele ontwikkeling

-           een studieplein voor kennis en onderzoek.

Enkele aktiviteiten

Project voor het verkennen van de persoonlijke levensbeschouwelijke oriëntatie   

Kleinschalige, interactieve bijeenkomsten over oude en nieuwe bronnen van spiritualiteit

Model voor geestelijke begeleiding

Leergang voor sociaal-spiritueel leiderschap.