Studie

Onder Studie & Onderzoek verstaan wij activiteiten die zijn gericht op het persoonlijk verwerven van bestaande kennis of op het verwerven van nieuwe kennis op het terrein van religie en samenleving. 
 

Januari 2018 uitgegeven door Berne Media uitgeverij abdij van Berne ISBN978 90 8972 2188

'Portretten van Sociale Spiritualiteit' Herman Westerink, Toine van den Hoogen, Inigo Bocken, Tjeu van Knippenberg (red.)

 boektitel-soc.-spiritualiteit.png

Spiritualiteit is in de christelijke traditie nooit enkel een aanduiding voor een contemplatief leven in afzondering of een private geloofsbeleving. Het is veel meer dan enkel een beweging 'naar binnen' naar het eigen innerlijk in relatie met het goddelijke. Spiritualiteit impliceert ook een beweging 'naar buiten'. In dit boek wordt in een serie exemplarische 'portretten' uit verleden en heden deze sociale dimensie van spiritualiteit gethematiseerd en uitgediept.  Van Ignatius tot Berrigan, van Vincent de Paul tot het schuldhulpmaatjesproject, en van Schleiermacher tot de Occupy-beweging: telkens weer gaat het om de vraag hoe spiritualiteit de relatie met medemensen in een nieuw daglicht plaatst. Het boek is een resultaat van een samenwerking tussen het Vincent de Paul Center Nederland (Nijmegen) en het Titus Brandsma Instituut (Nijmegen).  

Bestellen? https://www.berneboek.com/theologie-algemeen/270297-portretten-van-sociale-spiritualiteit-9789089722171.html

Presentatie van het boek op 12 april 2018 in de Global Lounge van Roelants op de Campus van de Radboud Universiteit img_0257.jpg  img_0259.jpg   img_0258.jpg