Publicaties/Lezingen

2020

Publicaties

  1. Het artikel 'Zinvinding als therapeutisch proces' wordt juni 2020 geplaatst in het tijdschrift Psyche & Geloof en is geschreven door drs. P.M.H.M.J. Kortekaas, GV-THUIS  Zin, Ziel en Zorg, Drenthe. ‘In de context van dit artikel gaan we te rade bij het boek van Tjeu van Knippenberg (2018), Existentiële zielzorg. Zijn zielzorgmodel bevindt zich op het raak­vlak van de antropologie, psychologie en theologie en biedt een goed bruikbaar werkkader binnen de zin­zorgcontext’.
  2. Zo ziet een oriëntatie eruit in deze hectiek van de crisis tijdens de crisis tijdens de crisis. Lees hoe indrukwekkend dr. Jos Roemer hier mee omgaat.....

 

2019 

Publicaties

06-11 - wordt de nieuwe kloosterbijbel gepresenteerd. Dat gebeurt in de Abdijkerk van de Abdij van Egmond. Iedereen is bij deze bijzondere gelegenheid van harte welkom. Er wacht u een mooi programma waarin een aantal mensen zal spreken over betekenis van de Bijbel in het  alledaagse leven. Voor het eerst is er een Kloosterbijbel in Nederland, dit is dus een uniek moment. Het is een initiatief van Adveniat, Royal Jongbloed, Halewijn en KNR. Leo Fijen, bekend van o.a. de Kloosterserie bij KRO/NCRV  zal deze middag gespreksleider en presentator zijn. Deze Kloosterbijbel, met de volledige tekst van het Oude en Nieuwe Testament in de Willibrordvertaling 2012, schenkt aandacht aan de vele aspecten van het religieuze leven of kloosterleven. Wat zijn de Bijbelse en evangelische inspiratiebronnen geweest van de stichters van de grote ordes als Augustinus, Benedictus, Dominicus, Franciscus, Clara, Ignatius en Vincentius. Welke invloed hebben zij gehad op het ontstaan van de grote religieuze bewegingen? En hoe is hun inspiratie nog zichtbaar in het religieuze leven van de ordes en congregaties van vandaag en daarbuiten? Tjeu van Knippenberg schreef over de spiritualiteit van Vincent de Paul. 

In het 75ste jaar na de oorlog is uitgegeven: 'De Oorlog Levenslang' Wiel Bellemakers, cm redactie. Subtitel: Biografie Wim van der Geest c.m.. Verzetsheld en missionaris. Over de redacteur Wiel Bellemakers cm: Wiel Bellemakers [1933] is geboren en getogen in Brunssum. Werd in 1957 tot priester gewijd in Panningen [L]. Studeerde aansluitend Kerkelijk Recht in Rome. Was 40 jaar verbonden aan de Kerkelijke Rechtbank van het Aartsbisdom Utrecht en 9 jaar provinciale overste van de Nederlandse provincie van de lazaristen. Begin 2018 kwam er een telefoontje binnen bij het Missiehuis in Panningen. Jack Aldewereld, die als Joodse baby van een half jaar oud in 1943 van Amsterdam naar Brunssum was gesmokkeld, vroeg om informatie over pater Wim van der Geest. ‘Om leerlingen op scholen te laten zien en horen wat deze geweldige man als rayonleider van het verzet tegen de Duitsers in Brunssum heeft gedaan’. ‘De Oorlog Levenslang’ - een heel spannend, ontroerend verhaal. Een aandenken aan Wim van der Geest, cm. Het is een indrukwekkend postuum eerbetoon. Heel mooi opgetekend via brieven en verhalen met soms alarmerende eerlijkheid van confraters in hun brieven onder woorden gebracht. Hoe zij zich zorgen maken en zich hulpeloos voelen en toch achter hem blijven staan. Mede door het verzetswerk van Wim van der Geest zijn in de oorlog met heel veel mensen 231 Joodse kinderen aan een onderduik geholpen.  

 Lezingen

  1. 9-25 november - Tjeu van Knippenberg 3 weken op Madagaskar op uitnodiging om retraites te geven. Het eiland waar Vincent de Paul in de 17de eeuw zijn eerste missionarissen naar uitzond: een verslag van Tjeu van Knippenberg, cm van 11 conferenties in/op Madagaskar
  2.  30-08 – 01-09 - Internationale Ontmoetingsdagen van Dochters der Liefde in Graz – Tjeu van Knippenberg, cm
  3. Interview in het blad ‘Hallo’ van Peel en Maas zie http://www.hallopeelenmaas.nl/Article/Details/1453; Tjeu van Knippenberg, cm 
  4. Dit is episode #9 waarin Jeanine van Weert spreekt met Tjeu van Knippenberg, emeritus hoogleraar Praktische Theologie over Dienend Leiderschap, een vorm van leidinggeven die er vanuit gaat dat een mens het beste tot zijn recht komt of dat je je doelen het beste bereikt wanneer je dienstbaar bent aan elkaar. Hoor: https://soundcloud.com/jeaninevanweert/podcast-ep-9-in-gesprek-met-tjeu-van-knippenberg-over-dienend-leiderschap - Jeanine van Weert interviewt Tjeu van Knippenberg.
  5. 17 - 24 mei Retraite voor Genootschap Dochters der Liefde Nederland te Sittard geleid door Tjeu van Knippenberg CM
  6. 17-01-2019 Speech bij het bezoek mevrouw Peetoom aan Panningen gemeente Peel en Maas - Tjeu van Knippenberg cm. em. hoogleraar Pastorale Theologie.
  7. 14 01- 2019 - Lezing  'Hedendaagse spiritualiteit' Adelbertvereniging Odapark, Venray. Tjeu van Knippenberg, em. hoogleraar Praktische Theologie.

 

2018

Publicaties

Januari 2018 uitgegeven door Berne Media uitgeverij abdij van Berne ISBN978 90 8972 2188

'Portretten van Sociale Spiritualiteit' Herman Westerink, Toine van den Hoogen, Inigo Bocken, Tjeu van Knippenberg (red.)

Lezingen

Tjeu van Knippenberg cm, em. hoogleraar Pastorale Theologie - 8 mei 2018 - PROBUS Panningen lezing over het thema van ‘400 jaar charisma’: de vreemdeling.

20 juni 2018  voor Fraters van Utrecht   De Bilt Lezing  'Welke boodschap ligt er in het gedachtegoed van Vincent voor een ouder wordende gemeenschap?'

20 oktober 2018 voor diocesane caritas bisdom Haarlem-Amsterdam DMC Heilo Lezing: 'Hoe kan iemand die zorg uitoefent bezield raken en blijven?'

2017

Lezingen Tjeu van Knippenberg, cm, em. hoogleraar Pastorale Theologie

6 – 13 februari 2017 - Workshop on social service – Vincentian spirituality,  Tangshan City, Hebei Province, China,  (Hebei Jinde Charities heeft projecten op terreinen als hulp bij rampen, plattelandsontwikkeling, ouderenzorg, beurzen).

 10 – 17 maart 2017 - Exerzitien  Impulsen voor een Vincentiaanse levenshouding - Bildungsforum Untermarchtal (Dld).

20 april 2017  - 'Architektur der Barmherzigkeit‘,  Tagung MEGVIS (Mitteleuropäische Gruppe Vinzentinier Studien) in Untermarchtal 

16 mei  2017 - Gemeinschaftstag - Dochters der Liefde - Bonn Godesberg

5 – 16 juni 2017 - Spirituele begeleiding van generaal kapittel zusters scmm, Kloosterhotel Vught.

 

2017

Lezingen Toine van den Hoogen, em. hoogleraar Fundamentele Theologie

17 januari 2017 - Leseur groep Doorwerth, Verdraagzaamheid tussen islam en christendom in de traditie van Abraham.

29 januari 2017 - Ontmoetingskerk Dieren, De sociale kwestie en de uitdaging voor de politiek in de 21e eeuw.

 8 maart 2017 -Titus Brandsma Instituut, Spiritualiteit in de hedendaagse economie.

 9 maart 2017 - Studiedag dekenaat Breda, De beelden van God, mens en wereld in de spiritualiteit en de ethiek van bisschop Ernst.

17 maart 2017 - Leseur groep Doorwerth, Kerk-zijn in de toekomst.

16 augustus 2017 - Summerschool vanwege Dienst Geestelijke Verzorging RadboudUMC en Faculteit FTR Radboud Universiteit, About healthcare and spirituality.

 

2016

Lezingen Toine van den Hoogen, em. hoogleraar fundamentele theologie

19 oktober: lezing tbv Raad voor Religie en Levensbeschouwing, Nijmegen, onderwerp: Religie in het publieke domein

22 oktober: 2 lezingen tbv de Einkehr Tag van de Vinzenzkonferenzen Kreis Kleve, Emmerich, onderwerpen Vorsehung en Ewigkeit

1 november lezing voor de najaarsbijeenkomst Vinfam Tilburg: onderwerp: Ozanam en hedendaagse Vincentiusverenigingen 

9 november lezing voor de studiekring Christelijke filosofie in Houten, over een menswaardige economie: de opvattingen van Luigi Bruni

11 november: lezing op de studie dag over ‘ecologische bekering en de rol van de theologie, Utrecht, Oikos

26 november: lezing tbv de Fransiscus Xaverius parochie Amersfoort, over: solidair zijn met de armen onder ons, samen met een vertegenwoordiger van de Vierde Wereld Beweging

15 december: lezing tbv de Leseurgroep over ‘hoop’, Arnhem

 

2016

Lezingen Tjeu van Knippenberg, cm, em. hoogleraar patorale theologie

7  oktober 2016
Lezing ‘Vincentiaanse spiritualiteit’ Schijndel

3 oktober - 5 oktober 2016
Lezing over Vincent in Keulen

7 – 10 september 2016
Bibelcamp rond barmhartigheid  -  Bildungsforum Kloster Untermarchtal Dld

28 augustus 2016
Zur Spiritualität von Vinzenz von Paul 
Lezing voor Vinzenz Konferenzen Bistum Münster bij gelegenheid van hun bedevaart naar Kranenburg Dld

24 mei 2016
Inleiding over barmhartigheid in Tilburg - Tjeu van Knippenberg, em. hoogleraar Praktische Theologie

22 april 2016
Inleiding over barmhartigheid in Tilburg

12 april 2016
Inleiding over barmhartigheid voor de Vincentiaanse Familie in Tilburg

16 maart 2016
Inleiding over barmhartigheid  in Utrecht

19 februari 2016
Leerhuis Compassie Westerhelling Nijmegen - Tjeu van Knippenberg c.m.

 

2015

november 2015
Albaer Hillen, bestuurslid van de Kledingbank en van Vincent de Paul Center Nederland sprak deze inleiding uit voor de vrijwilligersorganisatie van de Kledingbank.  

27 november 2015
Inleiding op Katharinentag in Kranenburg (D)
Die Innenseite der Caritas  Tjeu van Knippenberg, em. hoogleraar Praktische Theologie

26 november 2015
Informatiebijeenkomst Vincent School Masterclass ‘Inspireren & Dienen’ in Kloosterhotel Zin Vught
Inleiders zie programma

13 oktober 2015
Presentatie OKO document (overleg Kerken en Overheid)
De kerken in Arnhem hebben hun diaconale activiteiten verzameld in een document. Dit document is aangeboden aan de gemeente Arnhem op een bijeenkomst.
Lezing Tjeu van Knippenberg, em. hoogleraar Praktische Theologie. 

11 oktober 2015
Jaarlijkse herdenking Mgr. Schraven cm
Mgr. Schraven cm is met 8 gezellen vermoord in China in 1937
Overweging en lezing door Tjeu van Knippenberg cm

24 januari–1 februari 2015
Colleges Vincentiaanse spiritualiteit Vincentiaanse Familie - Budapest (HU) en Bratislawa (SK) 
Tjeu van Knippenberg cm