Vincent Studiegroep

De Vincent Studiegroep is een spontaan initiatief van enkele mensen die gemotiveerd zijn zich te verdiepen in de spirituele thema’s van de Dinsdagconferenties. De studiegroep is gestart in najaar 2013, komt wekelijks op maandag bij elkaar en heeft een projectmatige opzet. Sinds november 2018 komt de groep maandelijks bijeen.

10. Toward God. The Ancient Wisdom of Western Prayer. Michael Casey, 1996 (december 2018 - 10 februari 2020)

9. Spiritualität und Vinzentinische Tugenden Wien 2016  Tjeu van Knippenberg c.m. (mei 2018 - november 2018)

8. 'Portretten van Sociale Spiritualiteit' red. Herman Westerink e.a., p. 30 - 44 Vincent de Paul - een schets van zijn levensloop en spiritualiteit Tjeu van Knippenberg (maart 2018 tot mei 2018)

7. 'Leven van wat komt' een katholiek uitzicht op de samenleving - Erik Borgman, Meinema, 2017 (augustus 2017 - maart 2018). Een katholiek uitzicht dat we door de tijd heen zijn kwijtgeraakt, zegt Borgman, maar dat het waard is om te herontdekken.

6.  ‘Between two stories' (mei 2017 – juli 2017)
Ter voorbereiding van een meeting in september 2017 in Nijmegen en  het symposium ‘Welcome the stranger….’ in oktober 2017 in Rome, in het jubileumjaar 400 jaar Vincent, lezen we 'Leven van wat komt - een katholiek uitzicht op de samenleving'  van Erik Borgman, lekendominicaan en hoogleraar publieke theologie aan de Universiteit van Tilburg.

5.  Spiritualiteit van Vincent de Paul (januari 2017 - april 2017)
Bij de volgende bijeenkomsten staat de spiritualiteit van Vincent centraal. Dit gebeurt aan de hand van brochures uitgegeven door de Dochters der Liefde in België.

4. Dienend leiderschap (juni 2015 - december 2016)
In juni 2015 begint een vierde studieproject ‘Dienend leiderschap’.  Achtereenvolgens zijn de volgende artikelen / essays besproken:

  1. Tavanti, Marco. Engaged Vincentian leadership: The Values and Competencies That Inspire leaders to serve in the footsteps of St. Vincent de Paul. Journal of College & Character, Volume VIII, No. 1, November 2006. p. 1-10.
  2. Murphy, J. Patrick. Servant leadership in the manner of Saint Vincent de Paul. Vincentian Heritage Journal, Volume 19, Issue 1, 1998. p. 121 – 132
  3. Hakvoort, Rudi. Een leerpad voor leiders. Leiderschap volgens Jezus. Lanno, Tielt, 2005
  4. Greenleaf, Robert K. De dienaar als leider. Schoonhoven, 1996.
  5. Giorgiov, Adrian. The Servant-Leadership Concepts of Robert K. Greenleaf, 8.1, Emanuel University of Oradea, 2010
  6. Greenleaf, Robert K. The Institution as Servant, Paulist Press 1977
  7. Paus Franciscus, Encycliek Laudato Si’ – over de Zorg voor het Gemeenschappelijk Huis, Kerkelijke Documentatie, 2015

3. Dood ( december 2014 – maart 2015)
Als derde studieproject kozen we als studiegroep voor het thema ‘dood’. Van het artikel ‘Mort’ uit de Dictionnaire de Spiritualité hebben we twee onderdelen bestudeerd. Allereerst hebben we gelezen, vertaald en besproken ‘la Mort dans l’Écriture Sainte’ van Pierre Grelot over de dood in het Oude Testament, de dood bij Jezus en over christelijke opvattingen over dood en verrijzenis. Vervolgens hebben we gelezen, vertaald en besproken het onderdeel ‘Mort Mystique’ van Alois M. Haas met een historisch overzicht van het overwegen van de betekenis van de dood in de oudheid, in de Middeleeuwen en in de moderne tijd.

2. Ziel (februari - december 2014)
Als tweede studieproject is gekozen voor het thema ‘Ziel’ met eveneens als basis het betreffende artikel uit de Dictionnaire de Spiritualité. De studiegroep heeft hierover in een Dinsdagconferentie in december 2014 een presentatie gehouden.

1. Voorzienigheid (november 2013 – februari 2014)
Als eerste studieproject is het thema ‘Voorzienigheid’ bestudeerd aan de hand van het betreffende artikel uit de Dictionnaire de Spiritualité. Op 4 maart 2014 is daarover in de Dinsdagconferentie een presentatie gehouden.