Vorming

Introtekst Vorming & Opleiding 

Vincent de Paul Center Nederland is actief op drie terreinen:

Onder Vorming & Opleiding verstaan wij educatieve activiteiten die zijn gericht op persoonlijke of professionele ontwikkeling op spiritueel of sociaal vlak.  

Het zijn de activiteiten die Vincent de Paul in de 17e eeuw samenvatte onder de titel: missie – zending. Nu noemen wij het visionair of inspirerend leiderschap.

 Zie voor actuele projecten in uitvoering onder de betreffende knoppen.