Let op:

de lopende Dinsdagconferentie serie XX is vanwege het coronavirus afgelast!

 

Dinsdagconferenties Nijmegen

Dinsdagconferenties zijn kleinschalige, open bijeenkomsten over oude en nieuwe bronnen van spiritualiteit. Uiteenlopende spirituele thema's komen aan bod zoals Vincentiaanse deugden opnieuw bekeken, religie in een moderne samenleving. theologie & economie, Voorzienigheid.

Motto van de bijeenkomsten: luisteren is even belangrijk als spreken, bezinning en verdieping worden verkozen boven discussie.

De bijeenkomsten worden onder meer begeleid door Tjeu van Knippenberg, hoogleraar Praktische Theologie.

Tijd: 15.30 - 17.00 uur

Iedereen is welkom die gemotiveerd is zich te verdiepen in oude en nieuwe bronnen van sociale spiritualiteit en actuele religievraagstukken.

Dinsdagconferenties 2020 - serie XX (flyer)

Thema: Toekomstbeelden in de Bijbel

3 maart - Het Rijk Gods - Jan Zuiker, pastor en Assumptionist 

10 maart - ‘Leven in de tijd van de Eeuwige’ - Tjeu van Knippenberg, em. hoogleraar Pastorale Theologie 

17 maart – De ervaring van Jezus op de berg Tabor – Kees Scheffers, geestelijk verzorger en pastor

24 maart – Tempel, Huis van God, in de Stad van God – Aloys Wijngaards, theoloog en emeritus diaken 

Dinsdagconferenties 2019 - serie XIX - (flyer)

Thema: lessen en parabels van Jezus

Dinsdagconferenties serie XVIII - zie flyer

Thema Levenslang Engagement in de 20ste eeuw

7 mei - Titus Brandsma – Godsbeeld en mystiek - Marieke Rijpkema - theoloog, beheerder Titus Brandsma Memorial

14 mei - Etty Hillesum – Groei in geloof - Frits Heijting - voormalig leraar

21 mei - Edith Stein – Leven en geestelijke roeping; betekenis voor de vrouw in maatschappij en kerk - Gerda Wieggers – voormalig leidinggevende in het onderwijsedith-stein-haar-leven-en-roeping-(korte-impressie).pdf

28 mei - Romano Guardini – Existentie en geloof - Marieke van de Ven – orthopedagoog en supervisor

 

Dinsdagconferenties serie XVII maart 2019 (flyer)

Thema: Bezielde Zorg

    12 maart – Waarom zorgen we? - Daniel van Dijk, psychiater-psychotherapeut, geneesheer-directeur

19 maart - Hoe blijf je in de zorg? - Jozien van den Belt, specialist ouderengeneeskunde

26 maart –Zin in Zorg - Koos van Vugt, geestelijk verzorger, theoloog

Dinsdagconferenties 2018 - serie XVI (flyer)

Thema ‘Solidariteit en Waardigheid’

6 november - Alfons Ariëns - sociaal bewogen priester en emancipator van vrouwen en mannen avant la lettre - Nelleke Wijngaards-Serrarens, socioloog

13 novemberSimone Weil – biografische schets gericht op haar engagement met het praktisch leven in waarheid en werkelijkheid - Gerda Wieggers, leidinggevende in het onderwijs

20 novemberSimone Weil - haar spirituele bewustwording en haar liefde tot het ‘schone van de wereld’ - Gerda Wieggers – leidinggevende in het onderwijs

27 novemberViktor Frankl – over het streven van de mens naar een zinvol bestaan - Cecile Kuijpers – universitair docent pedagogiek

Extra Dinsdagconferentie (flyer)

19 juni - Als dank bij het afscheid van Cyrus van Vught, pastoor St Stephanus parochie en Antonius van Padua kerk

‘Herder, een beeld voor dienend leiderschap’ begeleider, Tjeu van Knippenberg, CM

Dinsdagconferenties 2018 - serie XV

Thema 'Leven vanuit de Geest' (flyer)

                     Wie kent de wegen van de wind…? vrij naar Prediker 11:5

Dinsdagconferenties 2018 - serie XIV

Thema ‘Bevrijding’ (flyer)

Wat is bevrijden? Bevrijden van of bevrijden tot? En vooral ook: hoe doe je het, hoe leer je het?

 27 februari - Marieke van de Ven, orthopedagoog en supervisor - Titel: Bevrijden van of bevrijden tot?

6 maart – Nelleke Wijngaards-Serrarens, socioloog - Titel: Geopolitiek van emoties: inzicht kan bevrijdend werken.

13 maart – Wilhelmien van Vugt, pastor - Titel: Ongezien en ongehoord = godgeklaagd!

20 maart – Peter Reijers, communicatiedeskundige - Titel ‘Bevrijding - een huis voor allen?’

 

Dinsdagconferenties in het najaar 2017 - serie XIII

Thema 'Welcome the Stranger' - thema van het symposium in Rome (oktober 2017) voor het 400 jarig charisma van Vincent de Paul (flyer)

7 november - De vreemdeling in mijzelf - Tjeu van Knippenberg CM em. hoogleraar praktische theologie

14 november – De vreemdeling en verantwoordelijkheid – Annette Reijers, lid van de Vincent 'Club van Rome'

21 november – De vreemdeling in Rome - Marieke van de Ven, orthopedagoog en docent Masterclass

28 november – De vreemdeling en Laudato Si’ –  Hetty Nieuwaard, medewerker Vincent de Paul Center Nederland

 

Dinsdagconfenties serie XII 2017

Thema Laudato si' - encycliek over klimaat van paus Franciscus (flyer)

16 mei – Commercieel Recht en natuurlijke hulpbronnen - Thomas Keijser, senior onderzoeker recht, Radboud Universiteit (zie ook de power point van Thomas Keijser)

23 mei - Laudato Si’ en Bijbel - Marieke van de Ven, orthopedagoog en docent Masterclass

 30 mei – Laudato Si’ en Spiritualiteit - Tjeu van Knippenberg, cm, em. hoogleraar Pastorale Theologie

 6 juni – Laudato Si’ en Sociaal Engagement - Koos van Vugt, geestelijk verzorger en docent Masterclass  

 

Dinsdagconferentie 2017

Thema - Anders - Bibliodrama (flyer)

11 april - Laatste Avondmaal bibliodrama - Koos van Vugt, bibliodrama docent en Marieke van de Ven, co-begeleider

 

Dinsdagconferenties 2017 - serie XI -  

Thema - Bijbel als Bron (flyer)

28 februari – ‘zo werd de mens een levend wezen’ Gen. 2,7-9 - Jan Zuiker, pastor en Assumptionist 

7 maart - ‘Dit is mijn geliefde zoon’ Mt. 17,1-9 - Tjeu van Knippenberg cm, em. hoogleraar Praktische Theologie

14 maart – ‘..toen wij nog zondaars waren’ Rom. 5, 1-8 Toine van den Hoogen, em. hoogleraar Fundamentele Theologie

21 maart - ‘Geloof je in de mensenzoon?’ Joh. 9,1-41 - Marieke van de Ven, orthopedagoog en docent Masterclass

 

Dinsdagconferenties 2016 - serie X

Thema - Psalmen (flyer)

8 november Psalm 1 'Gelukig de mens'- Tjeu van Knippenberg em. hoogleraar praktische theologie

15 november - Psalm 119: 120  Bevend van Jou rilt mijn vlees, ik schroom van jouw schikkingen (vert. Kees Waaijman) - Gerard Mug, zelfstandig trainer, coach persoonlijke ontwikkeling

22 november Psalm 3   Hoe talrijk zijn mijn belagers - Leon Claessen, initiatiefnemer Woongemeenschap Eikpunt

29 november - Psalm 42Gelijk het hert dat reikt naar waar het water stroomt – vertaling Ida Gerhardt en Marie van der Zeyde - Maria Nolet, psycholoog en docent bibliodrama

 

Dinsdagconferenties 2016 – serie IX

Thema - Deugden, zoeken naar evenwicht (flyer)

3 mei - autonomie als deugd; Toine van den Hoogen, em. hoogleraar fundamentele theologie
10 mei - overgave als deugd; Madelinde Krantz, coördinator COiL* en zelfstandig geestelijk verzorger
17 mei - geloven als deugd; Liesbeth Jansen, theoloog
24 mei - dienstbaarheid als deugd; Nicolette Hijweege, coördinator COiL* en medewerker Rijks Universiteit Groningen

 * COiL – Centrum Ontmoeting in Levensvragen

Dinsdagconferenties 2016 - serie VIII

Thema - Deugden - in balans blijven (flyer)

1 maart – Deugden, een dynamiek van tegenstellingen, Tjeu van Knippenberg, em. hoogleraar Pastorale Theologie
8 maart - de deugdNederigheid’ Kees Waardenburg, teamcoach
15 maart - de deugd 'Matigen' Andrea Kartmann, activiteitenbegeleider
22 maart – deugdenBarmhartigheid & Rechtvaardigheid’ Maria Nolet, speltherapeut

Dinsdagconferenties 2015 – serie VII 

Thema - Verwondering (flyer)

3 november - thema: Mystiek & Dag Hammarskjöld - begeleider: Gosien Boerboom, religiewetenschapper
10 november - thema: Religie & Technologie I - begeleider: Rob van Woerkom, oud docent biologie en ANW
17 november - thema: Religie & Technologie II - begeleider: Rob van Woerkom, oud docent biologie en ANW
24 november - thema: Religie & Wetenschap - begeleider: Jan Zuiker, pastor, Assumptionist