Vincent Leergang

De Vincent Leergang is serie van vijf informatieve en meditatieve bijeenkomsten over sociale spiritualiteit in het bijzonder die van Vincent de Paul.

Thema’s van de bijeenkomsten:

 1. Kennismaken met Vincent
  Aan de hand van de film ‘Monsieur Vincent’ leren we zijn biografie nader kennen

 2. Context van het leven van Vincent
  Hoe ziet het 17e eeuwse Frankrijk er politiek, sociaal, economisch en spiritueel uit?

 3. Spirituele bronnen van Vincent
  In welke teksten, personen en netwerken vindt Vincent zijn inspiratie en richting?

 4. Uitgangspunten van het maatschappelijk werk van Vincent
  Welke uitgangspunten en aanpak kenmerken het maatschappelijke handelen van Vincent?

 5. Vincent in onze tijd
  Wat is er allemaal uit leven en werk van Vincent voortgekomen en welke kan de vernieuwende betekenis van Vincent zijn in een moderne samenleving? 

De Vincent Leergang is uitgevoerd in Nijmegen (2013), Tilburg (2013) en Maastricht (2015).

De Vincent Leergang kan in overleg elders worden uitgevoerd.