ANBI

Uw gift of schenking is fiscaal aftrekbaar!
De Stichting Vincent de Paul Center is aangemerkt als een ANBI. anbi_logo.jpg
ANBI staat voor 'Algemeen Nut Beogende Instelling'.
Hierdoor zijn giften aan het Vincent de Paul Center aftrekbaar voor de inkomstenbelasting of de vennootschapsbelasting.

ANBI

• Naam: Vincent de Paul Center Nederland – centrum voor sociale spiritualiteit
• RSIN/fiscaal nummer: 852229902
• Rekeningnummer: IBAN - NL31 FVLB 0225841940 BIC  - FVLBNL22
• Postadres: e-mail info@vincentdepaulcenter.nl secretariaat telefoon 06 29820626 
• Doel en beleid van de stichting: het Vincent de Paul Center is een centrum voor spirituele ontwikkeling en sociale actie vanuit een brede Vincentiaanse spiritualiteit. Vanuit een christelijk-sociale spiritualiteit wil het centrum een vernieuwende impuls geven aan het welzijn en de ontplooiing van mensen, aan het versterken van de gemeenschap en aan de kwaliteit van de leefomgeving. Het Vincent de Paul Center Nederland is actief op drie terreinen:
- een marktplein voor sociale actie
- een vormingsplein voor spirituele ontwikkeling
- een studieplein voor verbreding, verdieping en actualisering.
Het centrum staat breed open voor mensen die op een of andere manier willen bijdragen aan het realiseren van de doelstellingen van het centrum. Dat kan op vele manieren en in verschillende modaliteiten.
• Functies bestuurders: interim-voorzitter: M.P.J. van Knippenberg c.m.; penningmeester: A.H.W. Hillen; lid: Frater B.T. Huitema CMM; lid: P.G.A. Reijers, lid: mevrouw M.A.T van de Ven; adviseur: H.M.J. Jaspers c.m.; contactpersoon Congregatie Dochters der Liefde: Zuster Remigia; 
• Medewerkers: Hetty Nieuwaard, medewerker / vrijwilliger
• Beloningsbeleid: gehanteerd wordt het rechtspositiereglement van de KNR: reglement voor personeel in dienst van religieuze instituten.
• Een actueel jaarverslag van onze werkzaamheden en activiteiten vindt u op deze website onder jaarverslag.
• Een financiële verantwoording vindt u in het jaarverslag.

Resultaatrekening 2018