InschrijfformulierU kunt het bedrag overmaken naar rekeningnummer IBAN NL33 FVLB 0226510719 t.n.v. Vincent de Paul Center o.v.v. Masterclass.
* is verplicht